Home

Volleybal on hold

Beste spelers, ouders, trainers en ploegkapiteins,

Op 15 januari volgt een update van de huidige richtlijnen uitgevaardigd door de Vlaamse overheid en volgt mogelijks een aanvulling door Stad Geel wat betreft het indoor sporten voor -12jarigen en +12jarigen.

We wachten de beslissing van beide instanties af om te bekijken wanneer en onder welke voorwaarden eventuele trainingen en competitie herstart zullen worden.

Volley Vlaanderen communiceerde eerder al dat vanaf 15 januari de mogelijkheid bestaat dat de competitie herstart. Dit is echter enkel mogelijk indien van overheidswegen hier toestemming voor gegeven wordt.

Wanneer de competitie herstart zal er eerst een periode van enkele weken ingelast worden om de trainingen te hervatten waarna de competitiewedstrijden zullen volgen. Hoe deze competitie er zal uitzien, hangt grotendeels af van de datum van herstart.

Ondanks de onzekerheid over het huidige seizoen zal het jeugdbestuur en bestuur binnenkort al starten met de vooruitblik en gesprekken/online peiling ivm het seizoen 2021-2022. Dit is een jaarlijks wederkerende actie die we rond de jaarwisseling opstarten, maar die nu voor een ietwat vreemde situatie zorgt vermits er op dit eigenste ogenblik weinig tot geen vooruitzichten zijn. Meer info volgt later.

Groeten en hou het gezond!

Het (jeugd)bestuur van NRG VC Geel

Laad meer

Sportmaat
Sportmaat

Onze club breidt haar samenwerking met sportwinkel sportmaat uit en dit ten voordele van de clubleden. Klik hier voor meer informatie

2018 - 2020 © VC Geel.