Visie VC Geel

VC Geel

 • Wil een Geelse volleybalclub zijn dien volleybalbegeleiding wil bieden aan elke speler op zijn/haar niveau.
 • Wil een rol spelen in het regionaal, provinciaal en Vlaamse niveau.
 • Wil volleybal bieden waar iedere toeschouwer kan van genieten.
 • Wil een (h)echte club zijn niet alleen op volleybal technisch niveau.
 • Wil sfeer creëren waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht rang of stand.
 • Wil een gezonde club zijn. Ook op financieel vlak.

Om deze doelen te bereiken dient de club zich te beroepen op

 • Inzet
 • Clubliefde
 • Gedrevenheid
 • Bereidheid om te blijven evolueren
 • Samenhorigheid

Wij verwachten van u als speler

 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Aanwezigheid en hulp tijdens de clubactiviteiten
 • Uithangbord zijn voor onze club

Wij verwachten van u als ouder van onze jeugd

 • Een helpende hand
 • Steunende woorden
 • Inbreng en medewerking