Verzekering

De  toelichting  over de Ethiasverzekering en aangifteformulieren  kan  afgedrukt  worden  van de VVB-website http:/www.volleyvvb.be/verzekering/.

Druk het formulier ongevalaangifte af

 

Vul dit formulier in (het laatste blad (C) moet door de behandelende geneesheer ingevuld worden) en bezorg dit aan de secretaris.

Tom Wouters
Asterstraat 31 – 2440 Geel
0486/97 68 23
secretaris@vccambageel.be

Deze voert de ongevalaangifte in op de website van Ethias. Dit moet binnen 8 dagen na het ongeval. Volgende rubrieken van document A zijn belangrijk: 2, 3, 4, 5 (indien van toepassing), 6 en 7. Verder wordt er ook gevraagd of het slachtoffer werkombekwaam is.  

Het geneeskundig getuigschrift wordt ingescand en online aan je dossier toegevoegd.

Na de aangifte door de secretaris  krijg je via mail volgende gegevens:

  • Dossiernummer
  • Brief die voorzien van rekeningnummer en handtekening teruggestuurd moet worden nar Ethias
  • in het kort de te volgen procedure voor verdere afhandeling van het dossier.